KURUMSAL

İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları

Online Su Kuyusu, Güvenilir Su Kuyusu sloganı ile yola çıkan ve bu amaç doğrultusunda Afrika ve Asya'nın birçok ülkesinde etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüren bir platformdur. Amacımız, su kaynaklarına erişimin zor olduğu bölgelere kaliteli ve sürdürülebilir su kuyusu çözümleri sunarak, insanların yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır.

Biz, Online Su Kuyusu olarak, suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine temiz su sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Kuruluşumuz, Broksan Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet göstermekte olup, yıllar içinde binlerce su kuyusu açarak milyonlarca insanın temiz suya ulaşmasını sağlamıştır.

Online Su Kuyusu olarak, siz değerli destekçilerimizin yardımlarıyla su kuyusu açma organizasyonlarımızı sürdürmekte ve suya erişimi olmayan bölgelerde yaşayan insanların hayatını değiştirmekteyiz.

Sizler de web sitemiz www.onlinesukuyusu.com.tr üzerinden su kuyusu açtırarak, dünya genelindeki ihtiyaç sahibi insanların temiz suya kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Suyun hayati önemiyle hareket ederek, insanların yaşam standartlarını yükseltme ve onlara daha sağlıklı bir gelecek sunma amacındayız. Online Su Kuyusu, sadece bir yardım platformu değil, aynı zamanda insanların hayatlarında kalıcı ve olumlu değişiklikler yaratma vizyonuna sahip bir topluluktur."

İnsan KaynaklarıFormun Üstü

Online Su Kuyusu, suya erişimin zor olduğu bölgelerde kaliteli ve sürdürülebilir su kuyusu çözümleri sunarak insanların yaşam kalitesini artırmayı ve sağlıklı bir yaşam sağlamayı hedefleyen bir kuruluştur. Asya ve Afrika bölgelerinde suya muhtaç olanlara yardım eli uzatarak, yardımseverlerle profesyonel personel ve iş ortakları aracılığıyla organizasyonlarını tamamlamaktadır​​.

Online Su Kuyusu'nun öncelikli ilkesi verilen sözü tutmaktır. Sipariş sürecinden satış sonrası süreçlere kadar müşterilere verilen hizmetin her aşamasında dürüst, şeffaf, adil ve ulaşılabilir olunması önemsenir.

Bölgelerde yapılan çalışmalar kaliteli ve sonuç odaklı şekilde gerçekleştirilir. Organizasyonların tüm süreçleri web sitesi üzerinden takip edilebilir ve organizasyon sonunda çekilen video ve görseller müşterilere sms ile gönderilir​​.

İnsan kaynakları politikası açısından, Online Su Kuyusu, liyakata dayalı ve adil bir kariyer yolunu benimsemektedir. Çalışanlar, yetkinliklerine göre sürekli gelişim olanağı bulur ve çeşitli eğitim programları ile desteklenir.

Çalışanlarını tüm yönleriyle değerlendirir ve bu değerlendirme sonucunda kişi bazlı eğitim programları oluşturarak, çalışanlarını çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatır. Bu yaklaşım, şirket bünyesinde doğru kariyer yolunda ilerlemeyi, kendini sürekli geliştirmeyi ve fark oluşturmayı hedefler

Tarihçesi ve Gelişimi

Online Su Kuyusu, Broksan Anonim Şirketi bünyesinde kurulmuş olup, başlangıcından bu yana Asya ve Afrika ülkelerinde suya erişimi zor bölgelerde faaliyet göstermektedir. Kuruluşun temel amacı, su kuyuları açarak milyonlarca insanın temiz suya ulaşmasını sağlamaktır.

Bu süreçte, müşterilerin katkıları ile gerçekleştirilen projeler sayesinde, birçok bölgede yaşayan insanların yaşam kaliteleri önemli ölçüde iyileştirilmiştir.

Misyon ve Vizyon

Online Su Kuyucu’nun misyonu, suya erişimi olmayan bölgelerde yaşayan insanlara yardım etmektir. Bu amaçla, sürdürülebilir ve kaliteli su kuyusu çözümleri sunmakta ve böylece insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini amaçlamaktadır. Şirketin vizyonu, su kuyusu açma faaliyetlerini genişleterek daha fazla insana ulaşmak ve suya erişim sorununu minimize etmektir.

Hizmetler ve Faaliyetler

Online Su Kuyusu, müşterilerinin katkılarıyla su kuyusu açma projelerini hayata geçirir. Müşteriler, şirketin web sitesi üzerinden su kuyusu açtırabilir ve projenin tüm süreçlerini online olarak takip edebilir. Açılan su kuyuları sayesinde, temiz suya erişimi olmayan bölgelerde yaşayan insanlar, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmektedir.

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Etki

Online Su Kuyusu, sosyal sorumluluk bilincine sahip bir kuruluş olarak faaliyet gösterir. Su kuyusu projeleri, yerel toplulukların ihtiyaçlarına göre şekillendirilir ve sürdürülebilir bir etki yaratmak amacı güdülür. Bu projeler sayesinde, temiz suya erişimi olmayan bölgelerde yaşayan insanlar için sağlıklı yaşam koşulları oluşturulmaktadır.